Bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”

Consiliul Județean Harghita împreună cu Asociația pentru Județul Harghita lansează bursa „Elevii din județul Harghita în serviciul comunității”, scopul acesteia fiind impulsionarea elevilor din licee să devină mai activi, iar cei care sunt participanți activi din punct de vedere social să fie încurajați și recompensați pentru munca lor.

Pot aplica cu un eseu care să conțină idei, propuneri  ale solicitanților care pot determina creșterea participării elevilor în activități desfășurate în serviciul comunității. Eseul trebuie să conțină și acele probleme care din punctul de vedere al solicitantului pot fi identificate ca principalele factori în ceea ce privește intenția elevilor de a nu participa în astfel de activități. Eseul va avea 10 pagini. Cerințe de formă: orientare pagină: portrait A4, Times New Roman 12 pts, spațiere 1,5 margini: sus 2 cm, jos 2 cm, dreapta 2 cm, stânga 2,5 cm, numerotare pagină: jos la mijloc.

Solicitantul are obligația să realizeze una din ideiile, propunerile menționate în eseu. Pentru această activitate trebuie să folosească 10% din bursa primită despre care să ne trimită un raport de activitate prin care  descrie pentru ce fel de activitate a fost folosită suma. În caz contrar solicitantul trebuie să returneze bursa primită.

Scopul acordării bursei: încurajarea elevilor din județul Harghita pentru participarea activă în viața comunității.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevi din clasele a XI-XII, care participă la activități extrașcolare care pun în valoarea comunitatea locală.

Numărul bursierilor:  6 elevi.

 

Durata bursei: un semestru (5 luni)

 

Valoarea bursei: 200 lei/ lună/persoană –  acordați în fiecare lună.

 

Criterii de evaluare:

–          participarea la activitatea extraşcolară care pune în valoare comunitatea locală și/sau școlară (consilii școlare, asociații civile, organizarea unor evenimente, etc.) Statutul de membru în sine fără activitate nu este suficient.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

–          să fie înmatriculat la unul din liceele din judeţul Harghita în anul şcolar curent ca fiind elev în clasele XI-XII;

–          să fie înmatriculat la unul din liceele din judeţul Harghita;

–          să aibă domiciliul în judeţul Harghita;

–          să desfăşoare activităţi extraşcolare care pun în valoare comunitatea locală şi/sau școlară (ex. participare în consiliul elevilor, sau în alte organizaţii nonguvernamentale, organizarea unor evenimente, redactarea revistei/ziarului şcolii,);

–          venitul net  lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers în familie

–          să aibă media generală pe anul şcolar anterior peste/cel puţin egală cu 9,00.

 

Atenţie: Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

Dosarul trimis prin poştă trebuie să conţină următoarele:

– adeverinţă care să facă dovada înmatriculării elevului la liceu în clasele XI-XII;

– curriculum vitae;

– copia actului de identitate al elevului;

– document justificativ pentru activitatea extrașcolară – adeverință/ recomandare manuscris de la   liderul activităților extrașcolare (ex.: în cazul în care candidatul este membru al unei organizații non-guvernamentale, președintele/vicepreședintele va da o recomandare/adeverință despre activitatea desfășurată în organizație și totodată va trebui să conțină informația despre perioada statului de membru);

– o recomandare scrisă de la un director/ director adjunct/profesor;

– documente care să ateste situatia sociala:

  1. Pentru toate cazurile se necesită: 1. Anchetă socială pe domiciliu; 2. Adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie
  2. Declaraţie de venituri  (după caz): 1. Adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; 2. Adeverință de la Administrație Financiară; 3. Copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; 4. Copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare ; Copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș
  3. Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): 1. Copii sub 7 ani- copie certificate de naștere; 2.Elevi, studenți- adeverință de la școală/universitate; 3. Adeverință de venit; 4. Adeverință de la Administrația Financiară
  4. Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului
  5. În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate
  6. În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces
  7. În cazul elevilor celor proveniţi din Centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la Centrul de Plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din “plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

– eseu, care să conțină cum va fi folosit 10% din suma câștigată în comunitate ;

– foaia matricolă a elevului;

– formular de înscriere, completat şi semnat.

 

 

Data limită de trimitere a documentelor: 20 februarie 2015 (data înscrisă pe ştampila poştei.)

 

Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.

 

Formular de înscriere

 
 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.