„Bursă pentru elevii din școlile profesionale”

 

Consiliul Județean Harghita, împreună cu Asociația pentru Județul Harghita lansează bursa „Bursă  pentru elevii din școlile profesionale”, pentru anul școlar 2014-2015. Scopul bursei este sprijinirea elevilor din școlile profesionale cu rezultate de studiu bune, în pofida situației sociale în care se află.

Pot aplica acei elevi care vor să experimenteze cele învățate în școală în viața de zi cu zi. După evaluarea burselor, câștigătorii burselor au obligația să-și facă practica profesională în cadrul unei firme, companie etc. aducând contractul sau adeverința privind practica profesională inainte de încheierea contractului de bursă, în caz contrar căștigătorul bursei nu poate beneficia de  bursă. Scopul practicii profesionale constă în extinderea cunoștințelor profesionale ale elevilor precum și în formarea relațiilor între elevi și angajator care contribuie la creșterea posibilităților de plasare pe piața de muncă.

Bursă se acordă de către: Consiliului Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: elevii din școlile profesionale, clasa a X-XI.

Numărul bursierilor:  28 elevi.

 

Durata bursei: un semestru (5 luni)

 

Valoarea bursei: 200 lei/ lună/persoană –  acordați în fiecare lună.

 

Bursa include și următoarele activități:

–          organizarea vizitelor de studii care contribuie la extinderea pregătirii profesionale ale eleviilor;

–          cumpărare  cărți profesionale.

 

Criterii de evaluare:

–          rezultatele de studii: să aibă media generală pe anul școlar anterior peste/cel puțin egală cu 9,00

–          venitul net  lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers în familie

 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie elevi  în clasele X.-XI. și să frecventeze cursurile unei școli profesionale ;
  • să urmeze studiile la i școală profesională din județul Harghita;
  • să aibă domiciliul în judeţul Harghita;
  • să aibă media generală pe anul școlar anterior peste/cel puțin egală cu 9,00
  • Venitul net  lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers în familie

 

 Atenţie: Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

 

Dosarul trimis prin poştă trebuie să conţină următoarele:

–          adeverință care să facă dovadă statutului de elev;

–          curriculum vitae;

–          copia actului de identitae;

–          o recomandarea manuscris de la director/director adjunct/profesor;

–          documente care să ateste situatia sociala:

–            Pentru toate cazurile se necesită: 1. Anchetă socială pe domiciliu,  2. Adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie   Declaraţie de venituri  (după caz): 1. Adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; 2. Adeverință de la Administrația Financiară; 3. Copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; 4. Copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare ; Copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș     

  • Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): 1. Copii sub 7 ani- copie certificate de naștere; 2.Elevi, studenți- adeverință de la școală/universitate; 3. Adeverință de venit; 4. Adeverință de la Administrația Financiară
  •   Condiții locative ( solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului
  •   În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate.
  • În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces.
  •    În cazul elevilor celor proveniţi din Centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la Centrul de Plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din “plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

–  adeverință care să ateste media generală a anului precedent (foaia matricola)

– scrisoare de motivație care să conțină intenția solicitantului de a desfășura practică profesională precum și denumirea firmei unde va desfășura practica

– formularul de înscriere, completat şi semnat.

 

Data limită de trimitere a documentelor: 20 februarie 2015 (data înscrisă pe ştampila poştei)

 

Adresa: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.

 

Formular de înscriere

 
 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.