Bursa socială și de studii pentru studenți din județul Harghita anul universitar 2014-2015

Asociația pentru Județul Harghita, împreună cu Consiliul Județean Harghita în anul 2014 demarează programul de acordare a unor burse studenților care își pregătesc lucrarea de licență în anul universitar 2014–2015. Scopul acordării bursei este încurajarea studenților în scopul creșterii performanței și pentru  dezvoltarea abilităților lor.

Pot aplica cu lucrări de licență care pot fi utilizate pe plan județean, având ca bază o cercetare efectuată  în județul Harghita pe una din temele de mai jos:

  • Cercetări pe tema romilor
  • Tineret: mobilitate, condiții de existență, etc.
  • Turism în județul Harghita
  • Probleme sociale în județul Harghita

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licentă (în format topărit și electronic): 30 mai 2015

Bursierii vor avea posibilitatea de a prezenta lucrările în cadrul unei conferințe profesionale, care va fi organizată  după depunerea lucrăriilor de licență.

 

Bursă se acordă de către: Consiliul Județean Harghita și Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Grupul ţintă: studenți care au reședința în județul Harghita, frecventează cursurile de zi ale unei universități românești.

Numărul bursierilor:  cel mult 19 studenți.

 

Valoarea bursei: 225 lei/lună/persoană, timp de 4 luni.

 

Criterii de evaluare:

–        să fie înmatriculat în anul şcolar curent ca student în ultimul an;

–        să aibă rezultate excelente în domeniul subiectului ales la lucrarea de licență;

–        cercetare efectuată  în județul Harghita pe una din temele sus menționate;

–        posibilitatea utilizării în administrația publică a rezultatelor cercetării;

–        cercetarea să se refere cel puțin la nivelul microregiunilor, nu sprijinim cercetările la nivelul localităţilor;

–        caracterul inovator reprezintă avantaj

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

–        este student cu reşedinţa în județul Harghita, și frecventează cursurile de zi ale unei universități  în anul universitar 2014–2015;

–        își finalizează  lucrarea de licență în anul universitar 2014–2015;

–        adeverință care să facă dovadă statutului de student.

–        venitul net  lunar să nu depăşească suma de 600 lei/pers în familie

–        să aibă media generală pe anul şcolar anterior peste/cel puţin egală cu 9,00.

 

Atenție! Toate condiţiile trebuie îndeplinite simultan.

 

 

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

–                    adeverință care să facă de dovadă statutului student;

–                    curriculum vitae;

–                    copia actului de identitate al elevului;

–                    recomandare manuscris de la coordonator  de proiect

–                    documente care să ateste situatia sociala:

–  Pentru toate cazurile se necesită: 1. Anchetă socială pe domiciliu,  2. Adeverință de la Registrul Agricol de la Primărie

  •      Declaraţie de venituri  (după caz): 1. Adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni; 2. Adeverință de la Administrație Financiară; 3. Copie talon de pensie, cupoane de pensie din  ultimele 3 luni ; 4. Copie hotărâre judecătorească de divorţ+copie adeverință suma pensiei de alimentare sau  declarație pe propria răspundere a părintelui privind suma  pensiei de alimentare ; Copie a certificatului de deces al părintelui decedat, plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș;
  •    Adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (după caz): 1. Copii sub 7 ani- copie certificate de naștere; 2.Elevi, studenți- adeverință de la școală/universitate; 3. Adeverință de venit; 4. Adeverință de la Administrație Financiară;
  •   Condiții locative (solicitantul stă în cămin, gazdă sau face navetă): în cazul în care stă în cămin: talon de intrare cămin (dacă are), adeverință privind achitarea taxei lunare de cămin; gazdă: copie contract de comodat; navetă: copia abonamentului;
  •  În cazul membrilor gravi bolnavi din familie: adeverință medicală emisă de medicul de specialitate;
  •  În cazul elevilor orfani de un părinte/orfani de ambii părinți:  copie certificate de deces;
  •  În cazul elevilor celor proveniţi din Centrele de plasament sau plasament familial: adeverinţă de la Centrul de Plasament unde aparţin (unde este cazul). Studenţii din “plasament familial” trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/membru de familie.

 –   adeverință care să ateste media generală a anului precedent;

–    formularul de înscriere, completat şi semnat;

–    planul de cercetare în forma tipărită (care trebuie trimis și electronic în format .pdf);

–    rezumatul planului de cercetare (max. 4000 caractere);

–                    recomandarea profesională a coordonatorului științific, maxim o pagină, care să certifice individualitatea, caracterul original și să indice utilitatea regională a proiectului de cercetare.

 

Alte informații:

 

La realizarea proiectului de cercetare informațiile, documentele deținute de către Consiliul Județean Harghita pot fi folosite în mod liber, precum pot fi furnizate și alte tipuri de sprijin non-material la proiectul de cercetare.

Programul de stagiatură este accesibil și în momentul cercetării.

Dosarul poate fi însoțit de alte documente justificative, pe care solicitantul le consideră importante.

 

Termen de depunere:  20 februarie 2015 (data poştei).

Anunțarea rezultatelor: 9 martie 2015.

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit şi electronic):  30 mai 2015.

 

Vă rugăm să trimiteți dosarul de candidatură la adresa poștală: Asociaţia pentru Judeţul Harghita, Piaţa Libertăţii nr. 5, Miercurea-Ciuc, 530140, judeţul Harghita.

 

Formular de înscriere

 
 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.