Editarea tipografică a proiectelor depuse în cadrul Programului „Casa Secuiească Modernă”

Şcoala Populară „Marosparti” a lansat în luna aprilie 2010 Programul pentru arhitecţii Asociaţiei „Kós Károly” din Transilvania, a Asociaţiei „Kós Károly” din Ungaria. Sarcinile asumate de către Asociaţia pentru Judeţul Harghita includ servirea interesului judeţean public, precum şi sprijinirea autorităţii publice judeţene în acest sens. Obiectivul propus de către Asociaţie este susţinerea iniţiativei autorităţii judeţene Mureş privind arhitectura populară tradiţională din Secuime, respectiv propagarea lansării de proiecte.

Scopul Programului „Casa Secuiească” a fost de a porni procesul de dezvoltare a tipurilor de casă care au la bază tradiţiile de arhitectură de lemn din Transilvania, care însă îndeplinesc în acelaşi timp şi cerinţele impuse de viaţa contemporană, respectiv ca urmare a derulării programului obiectivul propus a mai fost construirea de două case model. Printre principiile de proiectare prestabilite au fost tradiţiile arhitecturii de lemn din Transilvania, precum şi aplicarea acestora în forme moderne. Criteriile de evaluare au cuprins printre altele ca aceste case să poată fi întreţinute cu costuri modeste, să fie autarhe şi să se evite pe cât posibil materialele pentru încălzire fosile. Puteau fi depuse planuri de case şi clădiri anexe din sate sau din cătuni. Până la termenul limită din mai au fost depuse 11 proiecte, fiecare dintre acestea fiind premiat şi cumpărat, deoarece nivelul de pregătire a fost foarte înalt în cazul fiecăruia. Evaluarea a avut trei etape, fiind efectuat de către un juriu format din specialişti şi personalităţi publice renumite din Ungaria şi din ţară. (Makovecz Imre, Ertsey Attila, Herczeg Ágnes, Kolumbán Gábor, Bogos Ernő, Köllő Miklós, Ferenczi Antal, Márton László Szilárd).

În continuarea lansării de proiecte din anul trecut, în acest an s-a pornit în judeţul Harghita o evaluare, prin sprijinul autorităţii publice judeţene şi sub coordonarea Asociaţiei Kós Károly, prin care albumul ce urmează a fi publicat în cadrul proiectului se va întregi cu o evidenţă complexă a valorilor ce trebuiesc păstrate şi protejate. Scopul proiectului este continuarea procesului de reînnoire a arhitecturii din Secuime, respectiv publicarea în 200 de exemplare a planurilor tip depuse în cadrul Programului „Casa Secuiească” şi diseminarea acesteia printre autorităţile publice locale din judeţ şi printre arhitecţii interesaţi.

Am planificat publicarea planurilor depuse în perioada 15 mai – 30 iulie, această perioadă cuprinzând plata şi decontarea cheltuielilor tipografice. Diseminarea publicaţiei se va face din resurse proprii, fiind distribuită în mod gratuit.