Festivalul „Scriitori minoritari faţă cu cititori”

Scopul programului a fost promovarea  scriitorilor minoritari în rândul publicului  cititor astfel promovând  literatura minoritară şi valorile acestuia.

Obiectivele programului: Promovarea scriitorilor minoritari în rândul publicului  cititor astfel promovând  literatura minoritară şi valorile acestuia, o posibilitate de exprimare pentru ei, organizarea întâlnirilor între scriitorii minoritari şi publicul cititor, creşterea gradului de informare a comunităţii locale despre scriitori locali apartinând diferitelor minorităţi.