Promovarea patrimoniului cultural al județului Harghita

Scopul principal al proiectului este sprijinirea inițiativelor de valorificare a patrimoniului cultural

din județul Harghita. În acest sens, propunem realizarea unei strategii de marketing cu implica-

rea tuturor actorilor locali, precum și editarea și realizarea unor materiale promoționale,

focusate pe obiective ale patrimoniului cultural, cum ar fi destinații turistice, de importanță majoră în menținerea identității culturale a populației din județ..

Obiectiv general

Promovarea pe scală largă a patrimoniului cultural și a afirmării identității culturale prin interme-

diul acestor activități.

Obiective specifice

–          identificarea și sprijinirea actorilor locali implicați în promovarea patrimoniului cultural din județul Harghita

–          elaborarea unei strategii de marketing în acest sens

–          editarea și promovarea unor materiale informative cu privire la turismul cultural din

această zonă, cuprinzând informații privind:

cele mai importante evenimente culturale ale județului

gastronomia specifică a zonei

tradiții și obiceiuri ale populației

obiective ale patrimoniului cultural: monumente, biserici, construcții de interes cultural.