Acordarea bursei de studii şi sociale intitulat „Pentru dezvoltarea intelectuală a judeţului Harghita”

Pornind de la faptul că sprijinirea generaţiei tinere, creşterea participării acesteia în procesul de educaţie este o prioritate din punctul de vedere al dezvoltării regiunii şi pentru că există numeroşi elevi cu rezultate excepţionale, dar a căror condiţii sociale fac dificilă chiar şi participarea în educaţia liceală, ar trebui fondată o bursă, care ar veni în ajutorul acestor elevi.  Pe lângă faptul că bursa ar avea un scop nobil, pentru finanţator nu ar naşte cheltuieli mari şi ar fi foarte popular, fiind o oportunitate bună pentru popularizarea judeţului şi a Consiliului Judeţean. Bursa ar trebui fondată în cadrul Asociaţiei pentru judeţul Harghita, deoarece s-ar alinia printre obiectivele stabilite de acesta, iar pornind de la faptul că asociaţia are dreptul de a dispune în mod liber de patrimoniul său, nu ar fi o problemă acordarea de burse pentru persoane fizice.

Scopul bursei: sprijinirea, înlesnirea continuării studiilor pentru elevii liceelor din judeţul Harghita.

Grupa ţintă: Elevii din clasele 9-10., din licee teoretice şi profesionale, având rezultate excepţionale şi care se află în stare socială grea (având prioritate elevii care fac naveta din regiuni izolate, sunt cazaţi în internate etc.)

Numărul persoanelor care au primit bursă: 5 persoane

Durata bursei: un semestru (5 luni)Valoarea bursei: 100 lei/ lună/persoană; acordată în fiecare lună.

Criterii de evaluare: – rezultate şcolare: media generală, rezultate obţinute la diferite concursuri, activităţi extracuriculare

–          starea socială (venit net pe persoană în familie)

–          alte circumstanţe sociale (numărul fraţilor, situaţia locuinţei)

Solicitanţi eligibili: – orice elev cu domiciliul stabil într-una din localităţile judeţului Harghita

–          înmatriculat într-una dintre liceele din judeţul Harghita

 

 

 

„Ghid de convieţuire”, realizat cu finanţare nerambursabilă de la Secretariatul General al Guvernului-Departamentul pentru Relatii Interetnice, pe data de 10 septembrie 2010 la Băile Tusnad, Pensiunea Iris, jud. Harghita.

Participanţi:  Grupul ţintă al programului, au fost minorităţile din localitătile judeţuluiHarghita. (80 de participanţi)

Scopul programului a fost îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii rome, integrarea lor în societate, accesul la muncă şi activităţi economice.

Obiectivele specifice

–          Soluţionarea şi evaluarea situaţiei şi problemelor minorităţilor (în special romilor) din localităţile judeţului Harghita;

–          Creşterea nivelului de informare a populaţiei despre problemele minorităţilor şi încercarea de a facilita accesul pe piaţa muncii, pentru romii care riscă  să fie supuşi excluziunii sociale;

–          Stabilirea de parteneriate durabile între autorităţile administraţiei publice centrale, locale, pe de o parte şi organizaţii nonguvernamentale, pe de altă parte, în vederea elaborării şi implementării de proiecte de îmbunătăţire a situaţiei romilor pornind de la nevoile locale;

Cooperarea structurată, transparentă şi durabilă a tuturor actorilor societăţii civile organizate, precum şi promovarea dezvoltării capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale.