Bursă socială de studii pentru studenți defavorizați de la facultatea din Miercurea-Ciuc a Universității Sapientia

La inițiativa Consiliului Județean Harghita, Asociația pentru județul Harghita demarează o colectă pentru înființarea unui fond de bursă socială printr-o campanie sms cu tarif ridicat.

Scopul bursei: să beneficieze de această bursă acei studenți care în semestrul precedent au avut rezultate de studiu bune, în pofida situației sociale precare în care se află.

Finanțatorii bursei: Consiliul Județean Harghita, Asociația pentru județul Harghita și participanții campaniei sms.

Grup țintă: acei studenții ai celor două facultăți din Miercurea-Ciuc al Universității Sapientia care au avut rezultate de studiu bune, în pofida situației lor sociale.

 

Numărul bursierilor: nedeterminat, se va stabili în funcție de suma ce va fi strânsă prin campania sms pentru a completa aportul propriu de 1.000 de lei oferit de Consiliul Județean Harghita, și în funcție de decizia comisiei de alocare a bursei.

Durata finanțării: un semestru de studiu¬; înmânarea burselor va avea loc în săptămâna ce va urma campaniei desfășurate în perioada 17 mai 2012 – 31 mai 2012.

 

Valoarea finanțării: 300 de lei/pers.; finanțare pentru o singură ocazie.

 

Criterii de eligibilitate:

– raport de drept studențesc valabil pe anul de studiu 2011-2012;

– situație socială (acel student care corespunde condițiilor de acordare a bursei conform criteriilor stabilite de universitate);

– rezultate de studiu (media de studiu pentru semestrul I al anului de studiu 2011-2012 corespunde/depășește media minimă admisă pentru acordarea bursei în funcție de fiecare profil, stabilită de comisia de alocare a bursei);

– activitate în interesul comunității (participarea ca membru în consiliul studențesc, organizații civile, participarea la organizarea diferitelor evenimente, redactarea publicației universității etc.)

 

Mențiune: Criteriile de mai sus sunt exclusive. În acordarea bursei o importanță deosebită o are situația socială al studentului. Referitor la componența comisiei de acordare a bursei un membru va fi desemnat din partea celor două facultăți ale universității, un membru va reprezenta Consiliul Studențesc, iar Consiliul Județean Harghita și Asociația pentru județul Harghita vor desemna câte un membru, fiecare.