”Întărirea relaţiilor sociale interjudeţene”

Asociaţia pentru Judeţul Harghita, în urma câştigării proiectului cu titlul ”Întărirea relaţiilor sociale interjudeţene” derulat  în perioada 24-25 septembrie 2010  finanţat de către Fundaţia Communitas,  a derulat,în  perioada 24-25 septembrie 2010,  un schimb de experienţă între două grupe de elevi clasele I-IV din judeţele Mureş  şi Harghita, numărul total al elevilor participanţii fiind de 30.

Programul a fost organizat  în scopul cunoaşterii reciproce a culturii celor două judeţe, fiind organizate, totodată, întreceri în diferite domenii, activităţile fiind menite să aducă experienţă şi beneficii pentru  dezvoltarea comunitară .

În cadrul programului au fost desfăşurate activităţi ca:  mini spectacol de prezentare a vieţii cotidiene, recitarea zicătorilor şi proverbelor, concursul de pictură despre particularităţile geografice ale regiunilor respective şi diferite  întreceri de îndemânare.

Prin organizarea şi derularea acestui program  s-a avut în vedere întărirea conştiinţei  elevilor faţă de localităţilor natale din care fac parte. Elevii au fost încurajaţi să aibă mai multe  iniţiative, îndrăzneala necesară pentru a lansa noi idei şi munca lor să fie depusă în interesul comunităţii din care fac parte.

Totodată, un alt rol al activităţilor derulate în cadrul acestui program a fost dezvoltarea şi ridicarea nivelului de cultură al elevilor, fiind ştiut faptul că educarea faţă de cultură trebuie începută deja de la vârsta fragedă.

Prin organizarea acestei programe am reuşit să implicăm şi cadrele didactice, precum şi părinţii copiilor, aceştia având, la rândul lor, un rol activ în organizarea evenimentelor.

Tot în cadrul programului, pentru elevii din judeţul Mureş a fost organizată o excursie la Lacu-Roşu şi la Cheile Bicazului, aceştia având ocazia să cunoască practic bogăţiile şi frumuseţile judeţului Harghita, traiul locuitorilor, obiceiurile şi cultura din zona.

Apreciem că, prin derularea acestui program, participanţii au avut ocazia sa-şi îmbogăţească şi  să-şi dezvolte cunoştinţele proprii, astfel câştigând experienţe noi cu care pot  participa la diferite evenimente, activităţi care vor fi organizate în localităţi  din care provin.