Proiectul ”Obținerea acreditării pentru organizarea formării profesionale în managamentul proiectelor a angajațiilor din cadrul administrațiilor publice locale din județul Harghita”

După aderare României la Uniunea Europeană, pentru administraţiile publice locale din România au devenit disponibile fonduri europene destinate pentru dezvoltări de proiecte şi pentru programe de dezvoltare. Multe administraţii publice locale, cu lipsă de fonduri, abordă încă tentativ problema atragerii de fonduri ale Uniunii Europene. În cele mai multe cazuri, acesta provine din lipsa de informaţii şi de competenţe indispensabile pentru tragerea de fonduri Uniunii Europene. Acele localităţi şi comune care recunosc conexiunea dintre calitatea resurselor umane a administraţiei publice locale şi competitivitatea lor, descoperă deficitul sau absenţa completă a resurselor locale dedicate pentru formare şi perfecţionare profesională. Asociaţia pentru Judeţul Harghita, potrivit misiunii sale,  s-a obligat să coordineze acest program. La această activitate de organizare şi coordinare Consiliul Judeţean Harghita a oferit suportul tehnic şi conceptual.

Scopul proiectului: lansarea unui program de pregătire profesională pentru sprijinirea eficienței tragerii şi utilizării fondurilor de dezvoltare rurală, disponibile pentru administraţiile publice locale.

Activităţile planificate în cadrul proiectului:

1. Publicarea programului de pregătire profesională acreditat

2. Selectarea organizaţiei/instituţiei organizatoare de formare profesională acreditată

3. Proiectarea listei angajaţilor în administraţiile publice locale, participanţi în programul de formare profesională

4. Lansarea programului de formare profesională ( cursuri, organizarea datelor şi locurilor )

5. Organizarea examenelor

6. Diploma de absolvire, schimb de experienţă între membrii absolvenți  ai cursurilor de formare profesională

7. Stabilirea unei organizaţii de management cu funcţie de coordonator în programul de formare profesională

Efecte sociale și economice scontate: Angajații administrațiilor publice locale care au participat în programul de formare profesională obțin informații cu care au posibilitatea să utilizeze cât mai eficient fondurile europene.

Rezultate scontate:

–          îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților administrațiilor publice

–          creșterea numărului de proiecte generate de administrații publice

–          creșterea numărului de resurse de dezvoltare ajunse în localități